Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - Ochranné nátěry podvozků

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1

DINITROL 4942 nástřik spodků 1l (Mercedes)

DINITROL 4942 nástřik spodků 1l (Mercedes)

Katalogové číslo:11188.04
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 164,00 Kč
Cena s DPH
199,00 Přidat do košíku
NOVOL lak ALU ZINC sprej 400ml

NOVOL lak ALU ZINC sprej 400ml

Katalogové číslo:90408
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 153,47 Kč

 

Cena s DPH
186,00 Přidat do košíku
NOVOL lak ZINC sprej 400ml

NOVOL lak ZINC sprej 400ml

Katalogové číslo:90407
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 201,88 Kč

 

Cena s DPH
245,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS bílý sprej 500ml

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS bílý sprej 500ml

Katalogové číslo:34212.00500 (37750)
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 128,64 Kč

Ochrana podvozků ve spreji

 

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS sprej

Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte
teplotě přesahující 50°C/ 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
EUH066:Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Propan; Butan; Ethyl-acetát
Hustota: okolo 0,839 g/cm3 (20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: <580

Cena s DPH
156,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS černý sprej 500ml

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS černý sprej 500ml

Katalogové číslo:34202.00500 (37720)
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 128,64 Kč

Ochrana podvozků ve spreji

 

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS sprej

Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte
teplotě přesahující 50°C/ 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
EUH066:Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Propan; Butan; Ethyl-acetát
Hustota: okolo 0,839 g/cm3 (20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: <580

Cena s DPH
156,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS šedý sprej 500ml

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS šedý sprej 500ml

Katalogové číslo:34222.00500 (37730)
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 128,64 Kč

Ochrana podvozků ve spreji

 

NOVOL ochrana podvozků ANTIGRAVEL MS sprej

Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte
teplotě přesahující 50°C/ 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
EUH066:Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Propan; Butan; Ethyl-acetát
Hustota: okolo 0,839 g/cm3 (20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: <580

Cena s DPH
156,00 Přidat do košíku
NOVOL tmel karosářský nátěrový GRAVIT 620 šedý 1kg

NOVOL tmel karosářský nátěrový GRAVIT 620 šedý 1kg

Katalogové číslo:33109.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 347,69 Kč

Novol tmel karosářský nátěrový

Cena s DPH
421,00 Přidat do košíku

Stránka:  1

Hlavní stránka  > Ochrana karoserií

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
 • baner web 2

 • webblackff

 • baner web 2

 • CS baner 980x237 professional

 • baner web 2

 • BANNER

 • baner web 2

 • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

 • baner web 2

 • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx