Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - Plniče podkladové

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1 2 3 4  ... 5

CAR SYSTEM plnič VOC 540 3,6l černý

CAR SYSTEM plnič VOC 540 3,6l černý

Katalogové číslo:144353
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 979,05 Kč
Cena s DPH
1.185,00 Přidat do košíku
CLASSIC CARS plnič antikorozní ACRYLIC FILLER 4:1 3l

CLASSIC CARS plnič antikorozní ACRYLIC FILLER 4:1 3l

Katalogové číslo:65103.03000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 1.765,49 Kč
Cena s DPH
2.137,00 Přidat do košíku
DINITROL D6715 plnič Acryfill 4:1 1l

DINITROL D6715 plnič Acryfill 4:1 1l

Katalogové číslo:13062.04
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 359,00 Kč
Cena s DPH
435,00 Přidat do košíku
DINITROL D6715 plnič Acryfill 4:1 4l

DINITROL D6715 plnič Acryfill 4:1 4l

Katalogové číslo:13063.04
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 1.361,00 Kč
Cena s DPH
1.647,00 Přidat do košíku
DINITROL 6110 plnič Megafill sprej 400ml

DINITROL 6110 plnič Megafill sprej 400ml

Katalogové číslo:13088.04
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 148,00 Kč
Cena s DPH
180,00 Přidat do košíku
HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní bílý 400 ml

HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní bílý 400 ml

Katalogové číslo:900.4010.41.00400
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 244,00 Kč
Cena s DPH
296,00 Přidat do košíku
HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní černý 400 ml

HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní černý 400 ml

Katalogové číslo:900.4010.45.00400
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 244,00 Kč
Cena s DPH
296,00 Přidat do košíku
HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní šedý 400 ml

HEXAGONE plnič 4010 HS jednokomponentní šedý 400 ml

Katalogové číslo:900.4010.43.00400
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 244,00 Kč
Cena s DPH
296,00 Přidat do košíku
MOTIP plnič ve spreji béžový

MOTIP plnič ve spreji béžový

Katalogové číslo:4064
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 308,00 Kč
Cena s DPH
373,00 Přidat do košíku
NOVOL plnič ACRYL PRIMER sprej 500ml GREY

NOVOL plnič ACRYL PRIMER sprej 500ml GREY

Katalogové číslo:34402.00500 (37412)
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 150,76 Kč

Plnič ve spreji

 

NOVOL plnič ACRYL PRIMER sprej 500ml GREY

Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
EUH066:Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Dimethylether, Aceton
Hustota: okolo 0,932 g/cm3 (20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: <640

Cena s DPH
183,00 Přidat do košíku

Stránka:  1 2 3 4  ... 5

Hlavní stránka  > Příprava podkladu  > Plniče

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx