Kontakt

Sídlo společnosti Česká republika:
Bučan s.r.o., Purkyňova 1023/23, 30100 Plzeň, Česká republika

Provozovna společnosti Česká republika:
Bučan s.r.o., Železničářská 502, 34815 Planá u Mariánských Lázní, Česká republika

IČ: 29123321, DIČ: CZ29123321
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 26818.

Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu (CZK): 107-1401410267 / 0100, IBAN: CZ44 0100 0001 0714 0141 0267, SWIFT: KOMBCZPP
Číslo účtu (EUR): 107-1985850257 / 0100, IBAN: CZ95 0100 0001 0719 8585 0257, SWIFT: KOMBCZPP


Sídlo společnosti Slovenská republika:
Bučan SK s.r.o., Vodná 1645/27, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČ: 52060250, DIČ: 2120881972, IČ DPH: SK2120881972
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 134024/B.

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (EUR): 4026631044 / 7500, IBAN: SK12 7500 0000 0040 2663 1044, SWIFT: CEKOSKBX


Telefon: +420 374 725 768
E-mail: info@bucan.cz
Web: www.bucan.cz

Technická podpora JIH MORAVY
Břetislav Hanák bretislav.hanak@bucan.cz +420 777 780 791
Aleš Hanák ales.hanak@bucan.cz +420 777 718 791
Technická podpora SEVER MORAVY
Aleš Vybíral ales.vybiral@bucan.cz +420 777 780 792
Demeter Škvír demeter.skvir@bucan.cz +420 777 718 792
Technická podpora SEVER ČECH
Pavel Kreisinger pavel.kreisinger@bucan.cz +420 777 780 793
Marcel Svoboda marcel.svoboda@bucan.cz +420 777 718 793
Technická podpora STŘED ČECH
Pavel Diviš pavel.divis@bucan.cz +420 777 780 794
Roman Cejnar roman.cejnar@bucan.cz +420 777 718 794
Technická podpora ZÁPAD ČECH
Jan Šrotýř jan.srotyr@bucan.cz +420 777 780 795
Radek Sobotík radek.sobotik@bucan.cz +420 777 718 795
Technická podpora JIH ČECH
Tomáš Jindřich tomas.jindrich@bucan.cz +420 777 780 796
Jiří Dvořák jiri.dvorak@bucan.cz +420 777 718 796
Technická podpora SLOVENSKO
Roman Bilický (produktový manažer) roman.bilicky@bucan.cz +421 918 648 542
Technický servis Česká republika
Robert Otmar (aplikační technik) robert.otmar@bucan.cz +420 777 718 798
Ondřej Vybíral (aplikační technik) ondrej.vybiral@bucan.cz +420 777 718 799
Lukáš Rott (technik zařízení) lukas.rott@bucan.cz +420 601 308 392
Martin Fejt (technik zařízení) martin.fejt@bucan.cz +420 601 308 393
Rudolf Bártl (technik zařízení) rudolf.bartl@bucan.cz +420 601 308 393
Miroslav Fejt (stavební technik) miroslav.fejt@bucan.cz +420 601 308 394
Technický servis Slovenská republika
Peter Hradiský (aplikační technik) peter.hradisky@bucan.cz +421 918 392 589
Logistika Česká republika
Pavla Kurčíková (referent logistiky) logistika@bucan.cz +420 777 772 901
Marcela Tůšová (referent logistiky) logistika@bucan.cz +420 777 772 901
Logistika Slovenská republika
Kristína Káplocká (referent logistiky) kristina.kaplocka@bucan.cz +421 918 648 512
Marketing
Jana Karoliková (referent marketingu) marketing@bucan.cz +420 777 772 902
Asistence
Tomáš Dvořák (asistent prodeje) tomas.dvorak@bucan.cz +420 777 772 903
Kateřina Čmiková (asistent provozu) katerina.cmikova@bucan.cz +420 777 772 904
Šárka Neverklová (asistent provozu) sarka.neverklova@bucan.cz +420 777 772 902
Propagace
Miloslav Šoupal (referent propagace) miloslav.soupal@bucan.cz +420 601 308 395
Sklad
Jiří Šátek (vedoucí provozu) sklad@bucan.cz +420 777 772 910
Tomáš Kudláček (operátor skladování) sklad@bucan.cz +420 777 772 910
Jakub Kováč (operátor skladování) sklad@bucan.cz +420 777 772 910
Jan Bučan (operátor skladování) sklad@bucan.cz +420 777 772 910
Expedice
Šárka Mikotová (referent expedice) expedice@bucan.cz +420 777 772 909
Pavlína Franková (referent expedice) expedice@bucan.cz +420 777 772 909
Vedení společnosti
Štefan Bučan (ředitel společnosti) stefan@bucan.cz  
Jana Bučanová (ekonom) jana@bucan.cz +420 777 772 900