Pásy

SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0060

SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0060

010002200060B
Není skladem
67,67 Kč bez DPH
81,88 Kč s DPH
SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0080

SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0080

010002200080B
Není skladem
64,17 Kč bez DPH
77,65 Kč s DPH
SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0120

SIA PÁS TopTec 2920 100mmx610mm H0120

010002200120B
Není skladem
64,17 Kč bez DPH
77,65 Kč s DPH
3M brusný pás CUBITRON II 984F 300x2000mm 36+
2 065,00 Kč bez DPH
2 498,65 Kč s DPH
3M brusný pás CUBITRON II 10x330mm 36+
57,05 Kč bez DPH
69,03 Kč s DPH
3M brusný pás CUBITRON II 20x520mm 36+ (z10ks)
87,81 Kč bez DPH
106,25 Kč s DPH
KLINGSPOR brusný pás LS309XH 75x457mm H0060
38,03 Kč bez DPH
46,02 Kč s DPH
3M brusný pás CUBITRON II 10x330mm 60+
57,05 Kč bez DPH
69,03 Kč s DPH
3M brusný pás CUBITRON II 10x330mm 80+ (z10ks)
57,05 Kč bez DPH
69,03 Kč s DPH
KLINGSPOR brusný pás LS309XH 75x457mm H0040
38,03 Kč bez DPH
46,02 Kč s DPH
SIA PÁS 1919+ 150mmx6800mm H0120

SIA PÁS 1919+ 150mmx6800mm H0120

015001030120
Není skladem
297,92 Kč bez DPH
360,48 Kč s DPH
SIA PÁS 1919+ 930mmx1900mm H0080

SIA PÁS 1919+ 930mmx1900mm H0080

770332620080
Není skladem
822,50 Kč bez DPH
995,23 Kč s DPH